PRISER
Priserna följer i stora delar Bildleverantörernas förenings (BLF) cirkaprislista. Moms tillkommer. För mer detaljerad information så kan du skicka en förfrågan med e-post eller ringa 070-6370668.
För att kunna ge ett definitivt svar behöver jag veta vad bilderna skall användas till (typ av trycksak, hemsida, projicering etc.), antal exemplar av trycksak, bildens placering och storlek i trycksak (insida/omslag, mindre bild/halvsida/helsida/uppslag).
Betalningsvillkor 10 dagar netto. Efter 30 dagar debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto +8%.

COPYRIGHT OCH PUBLICERING
goodphotos har copyrighten till samtliga bilder. Vid publicering skall Foto: goodphotos.se anges i direkt anslutning till bilden. Om ni har annat önskemål ska detta klaras ut innan bilderna används. Om fotografens namn ej redovisas och ingen överrenskommelse har träffats debiteras +25%.
Rätten till publicering gäller endast en gång om inte annat överrenskommits.

UTLÅNING AV BILDER
Bild som leveras digitalt eller som av användaren digitaliserats skall förstöras efter användning. Lagring får ej ske utan tillstånd från fotografen.

REDOVISNING AV ANVÄNDA BILDER
Efter publicering av bilderna skall en redovisning av hur bilderna använts göras som faktureringsunderlag. Detta kan göras genom att ett exemplar av trycksaken skickas till fotografen eller att en skriftlig redovisning lämnas med uppgifter om vad bilderna används till (typ av trycksak, hemsida, projicering etc.), antal exemplar av trycksak, bildens placering och storlek i trycksak (insida/omslag, mindre bild/halvsida/helsida/uppslag).

FÖRÄNDRING AV BILD
Förändring av bild utöver beskärning är inte tillåtet utan fotografens tillstånd. Det är ej heller tillåtet att rita av eller på annat sätt föra över bilderna till annan konstart.

Välkommen med din beställning!